Νόμος 2323/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα, στους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και τον Πόντο και εγκαθίστανται οριστικά στην Ελλάδα, να πωλούν την οικοσκευή τους, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό μετοικεσίας, με ημερομηνία όχι προγενέστερη των δύο ετών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, και αφού λάβουν άδεια από το δήμαρχο. Η άδεια αυτή χορηγείται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνώμη της επιτροπής ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 φορέων, κατά περίπτωση. Με την απόφαση καθορίζονται και οι χώροι πώλησης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να ορίζονται σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων μέτρων από το χώρο των λαϊκών αγορών.

 

Η σχετική άδεια εκδίδεται εφάπαξ, ισχύει για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της και δεν επιτρέπεται να ανανεωθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.