Νόμος 3377/05 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) οι διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 8 του νόμου [Ν] 1470/1938,

 

β) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997),

 

γ) η προτελευταία και τελευταία περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) και

 

δ) το άρθρο 4 του νόμου 2323/1995.

 

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.