Νόμος 2338/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύο ακόμα θέσει Υποδιοικητών, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τον Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α/1970) και της νομοθεσίας γενικά που κάθε φορά διέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να προσλαμβάνει, κατά την κρίση της, συμβούλους και να καθορίζει ελεύθερα τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους. Στην περίπτωση αλλοδαπών συμβούλων, η αμοιβή τους μπορεί να εκφράζεται και να καταβάλλεται σε συνάλλαγμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εξουσιοδοτημένες από αυτήν Τράπεζες υποχρεούνται, μετά την υποβολή σχετικής αίτηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να χορηγούν το συνάλλαγμα που απαιτείται για τον σκοπό αυτόν.

 

Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.