Νόμος 2412/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με πράξεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει σε μέλος ή μέλη του ή σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με πράξεις του μικρότερους σχηματισμούς του (διυπουργικά συμβούλια ή επιτροπές) την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή να καταργεί αυτές, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα όργανα εκ των άνω αναφερομένων, τα οποία θα είναι αρμόδια για τη ρύθμιση των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο των καταργούμενων αρμοδιοτήτων του.

 

2. Με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζεται ότι αρμοδιότητες μελών της Κυβέρνησης, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν σε έναν ή περισσότερους υπουργούς, μπορούν να ασκούνται από το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο ή από υφιστάμενους ή συνιστώμενους με πράξεις του μικρότερους σχηματισμούς του (διυπουργικά συμβούλια ή επιτροπές), εφόσον κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν μείζονα πολιτική, διοικητική, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική σημασία ή για την άσκησή τους απαιτείται συνεργασία πολλών υπουργών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.