Νόμος 2434/96 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κατάρτιση των εργαζομένων στα μεγάλα τεχνικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και οι εταιρείες ανάδοχοι μεγάλων τεχνικών έργων δύνανται να συμβάλλονται για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη μορφή αστικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Αστικού Κώδικα, με σκοπό την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων που θα απασχοληθούν στην κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των μεγάλων τεχνικών έργων.

 

2. Η αστική εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, να συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματά, με τεχνολογικό εκπαιδευτικό ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρο και βιομηχανικές εταιρείες τεχνολογικής ανάπτυξης, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με φυσικό πρόσωπα, με ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς τρίτων χωρών.

 

3. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποτελεί το καταστατικό της αστικής εταιρείας, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, και περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς όρους, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και της συμβαλλόμενης εταιρείας.

 

4. Οι συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν αστικές εταιρείες διαλύονται μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τεχνικού έργου και εντός δώδεκα (12) μηνών από την απόδοσή του για εκμετάλλευση ή λειτουργία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.