Νόμος 2434/96

Ν2434/1996: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2434/1996: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188/Α/1996), 20-08-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση

 

Άρθρο 1: Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Άρθρο 5: Σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης

Άρθρο 6: Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Άρθρο 8: Κατάρτιση των εργαζομένων στα μεγάλα τεχνικά έργα

Άρθρο 9: Μέτρα για την εποχιακή απασχόληση μακροχρονίως ανέργων

Άρθρο 10: Παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους

 

Κεφάλαιο Β: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 12: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 14: Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Άρθρο 25: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης ανεργίας οικοδόμων

Άρθρο 30

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-08-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.