Νόμος 2459/97 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Θέματα Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2324/1995 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{6. Ειδικώς για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και νομικών συμβούλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

 

Η διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και νομικών συμβούλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

2. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.