Νόμος 2465/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 περίπτωση β' εδάφιο γ' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3721/1957, όπως τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αυτός που επιθυμεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτής πρέπει:

 

(α) να είναι κύριος τουλάχιστον του ενός ογδόου (1/8) ακέραιας μετοχής,

(β) να μη μετέχει σε διοικητικά συμβούλια και στη διοίκηση και διαχείριση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων με τους οποίους συναλλάσσεται ο Οργανισμός

Υ) και να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με βαθμό Διευθυντή.}

 

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου Κρατικός Αντιπρόσωπος. Ο Κρατικός Αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, προσλαμβάνεται και απολύεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.