Νόμος 2515/97 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διαδικασία ρύθμισης χρεών του νόμου 2120/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2120/1993 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

β. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 έως και 3 του νόμου [Ν] 2120/1993 υπάγονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είχαν ελεγχθεί και για τις οποίες εκδόθηκαν φύλλα ελέγχου και λοιπές καταλογιστικές πράξεις.

 

γ. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των οποιουδήποτε βαθμού διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και η υπόθεση επαναφέρεται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

 

δ. Από την ως άνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιλύσει συμβιβαστικά τις διαφορές τους με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 32 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.