Νόμος 2519/97

Ν2519/1997: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2519/1997: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 165/Α/1997), 21-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Δικαιώματα πολιτών στις υπηρεσίες υγείας

 

Άρθρο 1: Όργανα προστασίας των δικαιωμάτων

Άρθρο 2: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 3: Διάρθρωση και σκοπός των υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Άρθρο 4: Κεντρική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 6: Σύσταση θέσεων γιατρών δημόσιας υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 7: Υπηρεσίες Σχολικής Υγείας

Άρθρο 8: Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 9: Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας

 

Κεφάλαιο Γ: Οργάνωση και συντονισμός παροχής υπηρεσιών υγείας

 

Άρθρο 11: Σύσταση Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 13: Οργάνωση και λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

 

Κεφάλαιο Δ: Εποπτεία - διοίκηση - οργάνωση - λειτουργία νοσοκομείων

 

Άρθρο 14: Εποπτεία νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 15: Σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Οργάνωση υπηρεσιών των νοσοκομείων

Άρθρο 19: Ειδικά Κέντρα

Άρθρο 20: Εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και ειδίκευση γιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας

Άρθρο 21: Παροχή μετανοσοκομειακής και ειδικής φροντίδας

Άρθρο 22: Μονάδες αποκατάστασης και αποθεραπείας

Άρθρο 23: Προσλήψεις προσωπικού νοσοκομείων

 

Κεφάλαιο Ε: Αναβάθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ύπαιθρο

 

Άρθρο 26: Γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπαίθρου

Άρθρο 27: Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - Ομάδες και Κέντρα Εφημερίας Περιφερειακών Ιατρείων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση υπηρεσιών υγείας

 

Άρθρο 28: Πόροι των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας

Άρθρο 30: Σύμπραξη ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων ασφάλισης υγείας

 

Κεφάλαιο Ζ: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

 

Άρθρο 31: Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 32: Οικογενειακοί γιατροί

Άρθρο 33: Εποπτεία και Λειτουργία Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Κεφάλαιο Η: Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλοι κλάδοι επιστημόνων Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 34: Πρόσληψη σε θέση γιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 35: Εξέλιξη γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 36: Ευθύνες και αξιολόγηση ιατρικού έργου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 37: Συμβούλια κρίσης και επιλογής και κριτήρια αξιολόγησης

Άρθρο 39: Πειθαρχικές ποινές - Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 40: Κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών

Άρθρο 41: Κλάδος νοσοκομειακών φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών

Άρθρο 42: Κλάδος Εθνικού Συστήματος Υγείας, κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων νοσοκομείων

Άρθρο 43: Κλάδος ψυχολόγων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 44

 

Κεφάλαιο Θ: Ρύθμιση θεμάτων φαρμάκων και Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Δαπάνες προώθησης

 

Κεφάλαιο I: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 52: Μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικές μονάδες

Άρθρο 54: Τεχνικές υπηρεσίες

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Ακταίον, 21-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.