Νόμος 2637/98 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Έγκριση Οργανισμών Πληρωμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών των ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

2. Η έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο συντονισμός των Οργανισμών Πληρωμής ανατίθεται σε Οργανισμό Συντονισμού. Ως Οργανισμός Συντονισμού ορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμός Πληρωμής, η λειτουργία του οποίου έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Συντονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.