Νόμος 2640/98

Ν2640/1998: Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2640/1998: Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 206/Α/1998), 03-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Οργάνωση - Λειτουργία

Άρθρο 3: Περιεχόμενο σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 4: Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια

Άρθρο 5: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 6: Ίδρυση και μετατροπή σχολικών μονάδων άλλων υπουργείων σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια

Άρθρο 7: Ιδιωτικές σχολικές μονάδες

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 9: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 10: Κάλυψη δαπάνης

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.