Νόμος 2671/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου διαμορφώνουν την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με βάση το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, εφόσον αυτές δεν είναι συνυφασμένες με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του παρόντος υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

 

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος κι οι παραπάνω εταιρείες υποχρεούνται, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής, κοινωνικής ή οικονομικής πολιτικής, να διατηρούν τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών στα επίπεδα που καθορίζονται από το Δημόσιο, η διαφορά καλύπτεται από το Δημόσιο και ισούται με το ποσό των εσόδων που απώλεσαν από τη μη εφαρμογή των προβλεπόμενων τιμολογίων στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό τους Σχέδιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.