Νόμος 2672/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι:

 

α) Τακτικά, τα οποία προέρχονται από:

 

1. Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

2. Εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

3. Ειδική ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

4. κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

5. Πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

6. Τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

β) Έκτακτα, τα οποία προέρχονται από:

 

1. Τέλη για χρήση έργων που χρηματοδοτούνται με δανεισμό.

2. Δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές.

3. Επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

4. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

5. Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.

6. Κάθε άλλη πηγή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.