Νόμος 2672/98

Ν2672/1998: Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2672/1998: Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 290/Α/1998), 28-12-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 2: Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Άρθρο 3: Κατανομή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Άρθρο 4: Επιχορήγηση Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 5: Θέματα προϋπολογισμού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 6: Κρατήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους υπέρ της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

Άρθρο 7: Λογιστικό Σχέδιο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 8: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Κάλυψη δαπανών

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.