Νόμος 2672/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κρατήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους υπέρ της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-1999 οι εισφορές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος σε ποσοστό από 0,3% έως 0,4% επί του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που γράφεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό κάθε έτος για κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

2. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό εισάγεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και αποδίδεται στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.