Νόμος 2676/99 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου - ληξιπρόθεσμων χρεών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώνεται την 31-12-1998 παρατείνεται μέχρι και την 30-06-1999 για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) και της παραγράφου 1)α του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973).

 

Εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου είχε παραταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ του άρθρου 23 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) αντικαθίσταται η λέξη τριμηνιαίες με τη λέξη μηνιαίες.

 

3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), που αναφέρονται στην υποβολή της αίτησης και την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης, παρατείνονται μέχρι και τις 30-12-1998.

 

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 23-11-1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.