Νόμος 2682/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο κεφάλαιο Α' - Αγαθά του παραρτήματος ΙΙΙ (Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 8%) του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 62 που έχει ως εξής:

 

{62. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711).}

 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 01-01-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.