Νόμος 2725/99 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων - Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα - Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ζημιές που προκαλούνται από φιλάθλους ομάδων Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή αθλητικών σωματείων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την λήξη των αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός των εθνικών, των δημοτικών, των κοινοτικών ή των σωματειακών γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας καταλογίζονται σε βάρος των ομάδων Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή αθλητικών σωματείων, οι φίλαθλοι των οποίων προκάλεσαν τα επεισόδια.

 

Από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και από το ποσό των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν από αυτήν οι παραπάνω ομάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζημιών, το οποίο αποδίδεται στον ζημιωθέντα, βάσει των προσκομιζόμενων από αυτόν τιμολογίων πληρωμής, για αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων μαρίνων που βρίσκονται ή δημιουργούνται στα όρια των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και την από αυτά χρήση των εγκαταστάσεων, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εισπράττει από τους υπόχρεους δικαιώματα και τέλη ελλιμενισμού, προσόρμισης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και λοιπών εξυπηρετήσεων, να οποία μπορεί να διακρίνονται ανά κατηγορία σκάφους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.