Νόμος 2725/99 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου καθίστανται, αντίστοιχα, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους και πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του κανονισμού της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

2. Τα Μέλη της Ένωσης Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας διακρίνονται σε τακτικά και πάρε δρα, ως ακολούθως:

 

α) Τακτικά Μέλη είναι οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας.

β) Πάρεδρα Μέλη είναι οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας.

 

3. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος και του καταστατικού της οικείας Ένωσης, τα πάρεδρα Μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα τακτικού μέλους ούτε να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της Ένωσης.

 

4. Τα κριτήρια, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλους των Ενώσεων του παρόντος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 98, του παρόντος. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια της βαθμολογικής θέσης της ομάδας, της οικονομικής της κατάστασης, της βιωσιμότητας αυτής, της καταλληλότητας των αθλητικών της εγκαταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια που τίθενται από το σύστημα αδειοδότησης της UEFΑ, όπως επίσης και η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών στις υποψήφιες για εγγραφή στην Ένωση ομάδες.

 

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους της οικείας Ένωσης οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες ή τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών ή τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία κατά περίπτωση, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, υποβιβάζονται σε Κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο, κατά τις οικείες νόμιμες διατάξεις ή τους κανονισμούς, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας αυτής.

 

6. Οι Κανονισμοί των Ενώσεων του παρόντος έχουν εφαρμογή και στα πάρεδρα Μέλη.

 

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ο όρος Μέλη της Ένωσης νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα Μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.