Νόμος 2736/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεφθείσα από την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2388/1996 διάρκεια επιδότησης παρατείνεται, αφότου έληξε, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

 

Τα ποσά που θα απαιτηθούν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2388/1998 και της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθμό 33492/23-07-1996.

 

2. Η προβλεφθείσα από την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2335/1995 διάρκεια τακτικής επιδότησης ανεργίας, η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 2639/1998, επιμηκύνεται, αφότου έληξε, για 1 ακόμη έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος παραμένει άνεργος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2335/1995.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.