Νόμος 2736/99 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1997 (ΦΕΚ 240/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο αλλοδαπός ή από κοινού ο αλλοδαπός και ο ενδιαφερόμενος εργοδότης τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η οποία και προβαίνει μετά ταύτα στην έκδοση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας μετά σύμφωνης γνώμης επιτροπής, συγκροτούμενης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελούμενης από τον Πρόεδρο αυτής, που μπορεί να είναι ή ένας Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης οριζόμενος κάθε φορά από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο αυτό, και από έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Κοινωνικής Επιθεώρησης του νομού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, του πλέον αντιπροσωπευτικού Εργατικού Κέντρου του νομού ή αγροτικής οργάνωσης του νομού, κατά περίπτωση, και μίας από τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις του νομού ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους μετά από εισήγηση του Διευθυντή του τοπικού γραφείου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή του αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του τοπικού γραφείου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ο εκπρόσωπος της οικείας αγροτικής οργάνωσης θα ορίζεται από τις αγροτικές ή συνεταιριστικές οργανώσεις του νομού.

 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να συγκροτεί περισσότερες από μία επιτροπές σε κάθε νομό της χώρας και να ορίζει την έδρα των επιτροπών αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.