Νόμος 2801/00 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995 τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ιδρύονται, να μετακινούνται ή να καταργούνται λαϊκές αγορές, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

 

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, εκτός αυτών που βρίσκονται στις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Αθηνών και Πειραιώς, μπορούν με αποφάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 ΔΚΚ, να μετακινούν λαϊκές αγορές, καθώς και να προσδιορίζουν με ακρίβεια το χώρο λειτουργίας τους.

 

Η αρμοδιότητα για την ίδρυση και κατάργηση των λαϊκών αγορών παραμένει στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της εδαφικής περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, μεταβίβαση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, η κατανομή των θέσεων, η επιβολή κυρώσεων, η συγκρότηση επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.}

 

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2000/1991 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.