Νόμος 2801/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αλλαγή και διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνεται σύστημα ελέγχου, αλλαγής και διαχείρισης των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων των αυτοκινήτων.

 

2. Απενεργοποιημένος χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός μετατροπέας ενός αυτοκινήτου, του οποίου τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκπεμπόμενους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί μέτρησης καυσαερίων για την κατά περίπτωση κατηγορία αυτοκινήτου.

 

3. Αλλαγή του καταλυτικού μετατροπέα ενός αυτοκινήτου είναι η αντικατάστασή του με άλλον καινουργή, του οποίου ο τύπος είναι εγκεκριμένος για το υπόψη αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Κανονισμό 103 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε ως αρχικός καταλυτικός μετατροπέας είτε ως καταλυτικός μετατροπέας αντικατάστασης.

 

4. Η αλλαγή των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και η εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων ή φίλτρου ενεργού άνθρακα σε αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνονται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία χορήγησης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων που έχουν πιστοποιηθεί για την εργασία αυτήν. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της πιστοποίησης.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στα πιο πάνω συνεργεία, όταν αντικαθιστούν καταλυτικούς μετατροπείς με άλλους μη καινούργιους ή μη εγκεκριμένου τύπου, καθώς επίσης όταν παραβιάζουν εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Οι απενεργοποιημένοι καταλυτικοί μετατροπείς χαρακτηρίζονται ως ειδικού τύπου στερεά απόβλητα και επιβάλλεται η συγκέντρωση και η διαχείρισή τους.

 

Τους απενεργοποιημένους καταλυτικούς μετατροπείς συγκεντρώνουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα οποία προβαίνουν στην αντικατάστασή τους.

 

Οι συγκεντρωμένοι καταλυτικοί μετατροπείς παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους, σε εταιρίες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων και σε δημόσιους φορείς που ορίζονται προς τούτο.

 

Τα συνεργεία αντικατάστασης καταλυτικών μετατροπέων, οι εταιρείες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων και οι δημόσιοι φορείς που ορίζονται για τη συγκέντρωση και διαχείρισή τους, τηρούν ειδικά βιβλία με σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθιστάμενων και των νέων καταλυτικών μετατροπέων να μπορεί να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και διαχείριση των καταλυτικών μετατροπέων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών συγκέντρωσης και διαχείρισης των καταλυτικών μετατροπέων, ο τρόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης και ελέγχου των καταλυτικών μετατροπέων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.