Νόμος 2833/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Όροι δόμησης Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (ΟΑΚΑ), όπως αυτός απεικονίζεται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την 08-06-2000 και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στη συνέχεια στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι δόμησης:

 

α. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,4

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 20%

γ. Μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης: 2,0

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 35,0 m.

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τους πυλώνες φωτισμού των αθλητικών χώρων: 70,0 m.

στ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των κτιρίων σε απόσταση τουλάχιστον 12,0 m από τη γραμμή ΑΒ στη Λεωφόρο Κηφισίας, 12,0 m από τη γραμμή ΒΓΔΕΖΗΘ των οδών Σπύρου Λούη και Κύμης, 6,0 m από τη γραμμή ΚΛΜΝΞΟΑ και 12,0 m από τη γραμμή ΘΙΚ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η τοποθέτηση βοηθητικών κτισμάτων, όπως εκδοτηρίων εισιτηρίων, φυλακίων κ.λ.π. σε απόσταση 6,0 m από όλα τα παραπάνω όρια.

 

2. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας, όπως αυτός απεικονίζεται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC - International Broadcasting Center).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

n.2883.00.3

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.