Νόμος 2833/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρία με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, προς το σκοπό κατασκευής νέων ιπποδρόμων και ολυμπιακών

εγκαταστάσεων αναγκαίων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μπορεί να εκχωρεί, εν μέρει και για ορισμένο χρόνο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σε τρίτο ή τρίτους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω δημόσιων διαγωνισμών για την κατάρτιση της σύμβασης Παραχώρησης, τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί σε αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 (ΦΕΚ 256/Α/1968), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/1999) και του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, και ιδίως τα δικαιώματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αμοιβαίου - πλην λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος.

 

2. Η διάταξη του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1326/1983 (ΦΕΚ 19/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) ως προς την τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ - ποσοστό 1,5% επί του 80% των ακαθάριστων εισπράξεων αποδίδεται μηνιαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό κάθε μήνα αποδίδεται μέσα στον επόμενο μήνα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.