Νόμος 2839/00

Ν2839/2000: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2839/2000: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 196/Α/2000), 12-09-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 3: Τρόπος εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Άρθρο 7: Θέματα εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 8: Θέματα λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 9: Αποσπάσεις Δικαστικών Λειτουργών και μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 17

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-09-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.