Νόμος 2853/1922

Ν2853/1922: Περί υδραυλικών εν γένει έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2853/1922: Περί υδραυλικών εν γένει έργων, (ΦΕΚ 116/Α/1922), 16-07-1922.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τη Γ' εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Υδραυλικά έργα δημοσίας ωφελείας

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικά υδραυλικά ταμεία

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Δ: Εκτέλεση πρόχειρων επειγόντων έργων

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Ε: Αστυνομία των δημοσίων υδάτων

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Περί απαλλοτριώσεων

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

 

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 12-07-1922.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε και από 18-03-1924 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.