Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924

ΠΔ 18-03-1924: Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου 2853/1922 και του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και προσθήκης μερικών διατάξεων στο νόμο 2853/1922 κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 18-03-1924: Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου 2853/1922 και του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και προσθήκης μερικών διατάξεων στο νόμο 2853/1922 κ.λ.π., (ΦΕΚ 61/Α/1924), 12-03-1924.

 

Ελληνική Πολιτεία

 

Έχοντες υπόψη το άρθρο 7 του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων τινών εις τον νόμο 2853/1922 περί εκτελέσεως υδραυλικών εν γένει έργων, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, κωδικοποιούμε τις διατάξεις του νόμου 2853/1922, ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια του ως άνω νομοθετικού διατάγματος, ως έπεται:

 

Κεφάλαιο Α: Υδραυλικά έργα δημοσίας ωφελείας

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικά υδραυλικά ταμεία

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Δ: Εκτέλεση πρόχειρων επειγόντων έργων

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Ε: Αστυνομία των δημοσίων υδάτων

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Περί απαλλοτριώσεων

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

 

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

 

Εν Αθήναις, τη 18-03-1924.

 

Ο Αντιβασιλέας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.