Νόμος 2860/00 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 420/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό κατ' ανώτατο όριο 1,5% επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 23 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009)και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.