Νόμος 2873/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) Γιο αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 17.250.000 δραχμών.

 

β) Για αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 27.600.000 δραχμών.

 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.750.000 δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 10.000.000 δραχμές για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

 

Υ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 8.050.000 δραχμών ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 14.950.000 δραχμών.

 

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.955.000 δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτο τέκνο του και κατά 3.000.000 δραχμές για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) για τους συζύγους 70 τετραγωνικά μέτρα, προσαυξανόμενα κατά τετραγωνικά μέτρα για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα τους και κατά 25 τετραγωνικά μέτρα για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.}

 

3. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1950), καταργείται.

 

4. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώνεται την 31-12-2000, παρατείνεται μέχρι την 30-06-2001 για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 και της παραγράφου 1)α του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.