Νόμος 2874/00

Ν2874/2000: Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2874/2000: Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 286/Α/2000), 29-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης

 

Άρθρο 2: Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 4: Κατάργηση υπερεργασιακής απασχόλησης - Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης

Άρθρο 5: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Άρθρο 6: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 7: Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1387/1983

Άρθρο 10: Καταβολή εισφορών για μακροχρόνια ανέργους

Άρθρο 11: Άδεια μητρότητας

Άρθρο 12: Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας

Άρθρο 14: Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του νόμου 2643/1998

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Εποπτευόμενοι οργανισμοί

 

Άρθρο 17: Ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β' Κύκλου Σπουδών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 18: Ασφάλιση κατά ατυχήματος των συμμετεχόντων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 19: Συγχώνευση νομικών προσώπων

Άρθρο 20: Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας - Οργανισμού Εργατικής Εστίας

 

Κεφάλαιο Δ: Ασφαλιστικές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισμούς

Άρθρο 25: Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές

Άρθρο 28: Παράταση προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις στο άρθρο 38 του νόμου 2676/1999

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Απονομή σύνταξης μετά 35ετή ασφάλιση

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος του νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-11-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.