Νόμος 2874/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς της 07-09-1999, η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

 

α. Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθμιου ελέγχου που εξέδωσε το ειδικό συνεργείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και από το οποίο προκύπτει η ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελματικής εγκατάστασης του αιτούντος με χαρακτηρισμό κόκκινο ρυθμίζουν την οφειλή τους σε σαράντα οκτώ (48) κατ' ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζημιάς, χωρίς τον υπολογισμό των πρόσθετων τελών (προσαυξήσεων και προστίμων) μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναστολής.

 

β. Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθμιου ελέγχου που εξέδωσε το προαναφερόμενο ειδικό συνεργείο και από το οποίο προκύπτει η ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελματικής εγκατάστασης του αιτούντος με χαρακτηρισμό κίτρινο ρυθμίζουν την οφειλή τους σε τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζημιάς,χωρίς τον υπολογισμό των πρόσθετων τελών(προσαυξήσεων και προστίμων) μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναστολής.

 

Στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις των 48 και 36 δόσεων, η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30.000 δραχμών. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από 01-03-2000.}

 

2. Για τις λοιπές περιπτώσεις πληγέντων από τους σεισμούς της 07-09-1999 ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.