Νόμος 2910/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αλλοδαπός, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραμονής για σπουδές ή για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα ή δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, μόνο μία φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου παραμονής που προβλεπόταν για τις αρχικές σπουδές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.