Νόμος 2937/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Περιοχή δραστηριότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δραστηριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εκτείνεται:

 

(α) για τη μεν ύδρευση στις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Πανοράματος, καθώς και στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης

 

(β) για τη δε αποχέτευση:

 

(α)α') στις περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου - Κορδελιού, Ευόσμου, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, στα διαμερίσματα Ιωνίας και Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας, η οποία καλείται Περιοχή Α,

 

(β)β') στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού μέχρι θαλάσσης, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, τα διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας, του Δήμου Αγίου Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας, η οποία καλείται Περιοχή Β,

 

(γ)γ') στην περιοχή που εκτείνεται επί της ζώνης των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη, η οποία καλείται Περιοχή Γ,

 

(δ)δ') στην περιοχή που εκτείνεται από τους Δήμους Καλαμαριάς και Πανοράματος, μέχρι τα δημοτικά λουτρά Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο Μίκρας και περιλαμβάνει τη βιομηχανική περιοχή και τα Διαμερίσματα Θέρμης, Νομός Ραιδεστού, Νομός Ρυσίου και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών, η οποία καλείται Περιοχή Δ και

 

(ε)ε) στην περιοχή που εκτείνεται από το αεροδρόμιο Μίκρας και τα Διαμερίσματα Νομός Ρυσίου και Ταγαράδων και Αγίας Παρασκευής μέχρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγίας Τριάδας, Περαίας, Νομός Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα Διαμερίσματα Νομού Μηχανιώνας, Εμβόλου και Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας, η οποία καλείται περιοχή Ε.

 

2. Με σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, της Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και του ενδιαφερόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση κατά κυριότητα του δικτύου του στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και η εκ μέρους της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανάληψη της υποχρέωσης παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές του εν λόγω Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπει η οικεία σύμβαση.

 

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας μπορεί να συμφωνηθεί η επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται τα θέματα της παραχώρησης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων των δικαιωμάτων των δήμων ή των κοινοτήτων επί των χρησιμοποιούμενων για την ύδρευσή τους υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων πόρων, των πηγών και εγκαταστάσεων γενικά υδρεύσεως (ιδίως δεξαμενών, αντλιοστασίων, υδραγωγείων), καθώς και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με τις αντίστοιχες εδαφικές εκτάσεις και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με την εκτέλεση της σύμβασης θέμα. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να επεκταθεί η δραστηριότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές.

 

5. Στις γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και που παύουν να ανήκουν στα διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητα της Εταιρείας, εξακολουθούν να παρέχονται υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης με τους ίδιους όρους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.