Νόμος 2938/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προσόντα, η εξέλιξη, το πειθαρχικό δίκαιο και κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ρυθμίζονται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. Ο Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού μπορούν να ορίζονται κριτήρια για τις μετατάξεις και μεταθέσεις και την τοποθέτηση του υπάρχοντος προσωπικού του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία σε θέσεις εργασίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Επίσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής οργάνωσης και Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της.

 

3. Μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενοι στο νόμο αυτόν κανονισμοί, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες μέχρι σήμερα κανονισμοί και διατάξεις που αφορούν το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και την Εταιρεία Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.