Νόμος 2954/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Επέκταση ρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νομών Ημαθίας και Καστοριάς για την κάλυψη μέρους της απώλειας εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

 

2. Στις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι προϋποθέσεις καταβολής αυτού, οι δικαιούχοι, η σχετική διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.