Νόμος 2956/01 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11 ως εξής:

 

{11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.}

 

3. Καταργείται το άρθρο 30 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), με το οποίο είχαν προστεθεί τα εδάφια β' και γ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.