Νόμος 2956/01

Ν2956/2001: Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2956/2001: Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 258/Α/2001), 06-11-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης

Άρθρο 5: Υπηρεσίες - Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 6: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10

Άρθρο 7: Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Β: Εταιρείες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 8: Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 9: Εταιρεία Επαγγελματική Κατάρτιση

Άρθρο 10: Εταιρεία Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική

Άρθρο 11: Κοινές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασίες αναδιοργάνωσης

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Δ: Προσωρινή απασχόληση

 

Άρθρο 20: Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Άρθρο 21: Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης

Άρθρο 22: Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων

Άρθρο 23: Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους

Άρθρο 24: Απαγόρευση προσωρινής απασχόλησης

Άρθρο 25: Κυρώσεις

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτήσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Σώμα επιθεώρησης εργασίας

 

Άρθρο 28

Άρθρο 30: Θέματα λειτουργίας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τροποποίηση διατάξεων

 

Άρθρο 31: Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)

Άρθρο 32

 

Κεφάλαιο Ζ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 34: Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών

Άρθρο 35: Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Παροχής Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 41

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Ανακατασκευή - επισκευή εργατικών κατοικιών και διαμερισμάτων

Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Εξομάλυνση μισθολογικών διαφορών

Άρθρο 50

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-11-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.