Νόμος 2963/01 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του παρόντος νόμου που αναφέρονται στους συγκοινωνιακούς φορείς Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων, μετά τη μετατροπή των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων σε ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και στις ανώνυμες εταιρείες.

 

3. ΤΟ όριο ηλικίας των είκοσι τριών (23) ετών του άρθρου 11, εφαρμόζεται από 01-08-2004 και για τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού λεωφορεία.

 

Για τα λεωφορεία των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων νήσων με πληθυσμό, κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 3.000 κατοίκους, το παραπάνω όριο ηλικίας εφαρμόζεται από 01-06-2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 

4. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπου αναφέρεται Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, πριν την 31-12-2003 νοούνται τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 και μετά την ημερομηνία αυτή τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων που μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.