Νόμος 2965/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984 και σε περιοχές Βιοτεχνικά Πάρκα - τα Βιομηχανικά Πάρκα που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θεωρούνται οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2000 m2, εφόσον πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας οι ιδιοκτήτες των γηπέδων έχουν παραχωρήσει στον οικείο δήμο ή κοινότητα, δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση ίση με το 10% τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης του γηπέδου και γίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της περιοχής προσμετράται στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών της ιδιοκτησίας.

 

2. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 06-04-1987 (ΦΕΚ 303/Δ/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. 1. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ως περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων, Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιοτεχνικά Πάρκα - τα Βιομηχανικά Πάρκα υπό εξυγίανση, καθορίζονται ως εξής:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.