Νόμος 2965/01 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυριότητα, νομή και κατοχή των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕIΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανήκει στα πρόσωπα που φαίνονται καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της κατά την 01-10-2001, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

2. Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες προσωρινοί τίτλοι μετοχών ακυρώνονται, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να εκδώσει και να παραδώσει τους οριστικούς τίτλους μετοχών στους μετόχους, δηλαδή στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης και στον Επενδυτικό -Διαχειριστικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, ως εντολοδόχο των μετόχων - εργαζομένων, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Οι μέτοχοι - εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕIΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχουν αστικής ή άλλης μορφής που να απορρέει είτε από τη μετοχική τους ιδιότητα ή από αυτή ως πωλητών των ανωτέρω μετοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.