Νόμος 2965/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α/1985) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στις περιπτώσεις διάθεσης μετοχών επιχειρήσεων, ή εταιριών με σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των 600.000.000 ευρώ, το αναφερόμενο στην ανωτέρω παράγραφο ανώτατο ποσοστό 15% κατά το οποίο η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη, ορίζεται σε 20%.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.