Νόμος 2965/01 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προστίθεται εδάφιο β στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 2636/1998 ως εξής:

 

β) Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και οι λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων, των καταργούμενων περιφερειακών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συνεχίζουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 2636/1998 προστίθεται εδάφιο β ως εξής:

 

{β. Μετά την δημοσίευση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων, αν κριθεί αναγκαίο, με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών μπορεί να ανατίθεται προσωρινά ή υποστήριξη του έργου μιας Διεύθυνσης Τουρισμού άλλης Περιφέρειας που έχει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό υποδομή.}

 

3. Ειδικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, αυτές μπορεί να ανατεθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσωρινά και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.