Νόμος 2971/01

Ν2971/2001: Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2971/2001: Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 285/Α/2001), 19-12-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού

Άρθρο 3: Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 4: Καθορισμός αιγιαλού

Άρθρο 5: Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 6: Καθορισμός παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 7: Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί

Άρθρο 7Α: Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 8: Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας

Άρθρο 9: Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 10: Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων - Αναγγελία δικαιωμάτων

Άρθρο 11: Έργα και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία

Άρθρο 12: Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις

Άρθρο 12Α: Επείγοντα Έργα

Άρθρο 13: Παραχώρηση απλής χρήσης

Άρθρο 13Α: Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων

Άρθρο 14Α: Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής κατασκευών

Άρθρο 15: Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις

Άρθρο 16: Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων

Άρθρο 16Α: Αντάλλαγμα χρήσης - αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

Άρθρο 17: Αιγιαλός σε περιοχές εθνικής άμυνας και ασφάλειας

Άρθρο 18: Ζώνη λιμένα

Άρθρο 18Α: Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 19: Χερσαία Ζώνη λιμένα

Άρθρο 20: Θαλάσσια Ζώνη λιμένα

Άρθρο 21: Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα

Άρθρο 22: Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα

Άρθρο 23: Καθεστώς γηπέδων που σχηματίζονται από προσχώσεις στη Ζώνη λιμένα

Άρθρο 24: Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα

Άρθρο 25: Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα

Άρθρο 26: Καθεστώς Δωδεκανήσου

Άρθρο 27: Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού

Άρθρο 28: Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη λιμένα

Άρθρο 29: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 30: Εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 31: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 32: Μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας καθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση

Άρθρο 33: Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων

Άρθρο 34: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 35: Ρύθμιση για τη διευκρίνιση θεμάτων περί επιταγής σε δραχμές

Άρθρο 36: Ειδική αργία

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-12-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.