Νόμος 2992/02 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εισαγωγή αυτοκινήτων οχημάτων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 16 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επιτρέπεται η παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων, με απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και το τέλος ταξινόμησης. Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων τα εν λόγω οχήματα πρέπει να επανεξαχθούν ή να λάβουν άλλο προβλεπόμενο τελωνειακό προορισμό.

 

Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα που μετά τη χρησιμοποίησή τους από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία θα επιστρέψουν στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης της χορηγού εταιρίας, από όπου είχαν προσωρινά εξέλθει, μπορεί να τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή τέλους ταξινόμησης που θα υπολογίζεται, αντίστοιχα, με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), εφόσον κατά το χρόνο που παραδίδονται για χρήση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1998/69/ΕΚ και 1991/542/ΕΟΚ φάση Β' ή 1996/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων, και η θέση αυτών σε ανάλωση γίνει μέχρι 30-06-2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.