Νόμος 2992/02 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 44 του νόμου 2773/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι εισφορές σε είδος από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου στο κεφάλαιο των Εταιρειών Παροχής Αερίου ή από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου στο κεφάλαιο των Εταιρειών Παροχής Αερίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει. Οι παραπάνω εισφορές αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία σύμφωνα με τα βιβλία των εισφερουσών εταιριών, όπως αυτή πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.