Νόμος 3010/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 11 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) και οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 11 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985), καθώς και το άρθρο 13 του νόμου 1515/1985 και το άρθρο 13 του νόμου 1561/1985, καταργούνται.

 

2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.