Νόμος 3021/02 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 01-01-2001, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη μεταφορά των εφημερίδων που εκδίδονται σε νησιά και μεταφέρονται σε άλλα νησιά της ελληνικής Επικράτειας.

 

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 01-01-2005, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26, καθώς και το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2644/1998, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεωτικές, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, δημοσιεύσεις των ισολογισμών ή άλλων στοιχείων και ανακοινώσεων των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στον ίδιο νομό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

3. Οι εφημεριδοπώλες, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διανομή και την εν γένει διακίνηση εντύπων που περιέχουν άσεμνα δημοσιεύματα, κατά την έννοια των άρθρων 29 και επόμενα του νόμου [Ν] 5060/1931 (ΦΕΚ 172/Α/1931), εφόσον τα έντυπα αυτό φέρουν το όνομα ή την επωνυμία, καθώς και τη διεύθυνση ή την έδρα, αντίστοιχα, του εκδότη τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.