Νόμος 3023/02 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της παραγράφου 5 του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 18 αρχίζει την 01-01-2003.

 

2. Με εξαίρεση τα άρθρα 24 έως και 29 και 32 έως και 34, ο νόμος [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, καταργείται.

 

3. Το άρθρο 4 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984) καταργείται.

 

4. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 59/1974 (ΦΕΚ 259/Α/1974), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 866/1975 (ΦΕΚ 281/Α/1975) και το άρθρο 38 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 55/1999 (ΦΕΚ 58/Α/1999) καταργούνται.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.